Logga gul utan bakgrund - webb

Vi finns i byn Bastfallet som är belägen längs väg 272 (Tidernas väg) i sydvästra Gästrikland, c:a 12 km norr om Österfärnebo
och 30 km söder om Sandviken. 

Hitta hit !

Historik
 
Redan 1947 startade bastfallssonen Gunnar Olsson och hustrun Inga en lanthandel, sedemera ICA-butik, i sin nybyggda fastighet vid landsvägen i Bastfallet. Gunnar hade tidigare arbetat i sin far Lambert Olssons Bilverkstad, men ville nu starta eget.
                                                                                                                                                                
Affärerna gick bra och på 1960-talet började Gunnar även att sälja traktorer och lantbruksmaskiner. Hustrun Inga förestod då butiken, medan Gunnar skötte maskinförsäljningen. 1982 gick Inga tragiskt bort och då började dottern Monica och svärsonen Kenneth Wester arbeta i verksamheten. Gunnar var dock kvar i företaget fram till sin pension 1984. Han dog 2001, 82 år gammal.
Ända fram till 2003, då ICA-butiken stängdes för gott, drevs lanthandeln parallellt med maskinförsäljningen. Idag drivs företaget fortfarande av Kenneth & Monica Wester. Företaget har även två anställda; sonen Micke Wester, verkstadsansvarig
och Tomas Hellman.

I början inriktade sig Gunnar mest på traktorförsäljning. Första kontakten blev med Valmet traktor, som han senare även blev återförsäljare för. Det samarbetet fortgick ända till 1982, då Valmet gick in och köpte Volvo BM, och Lantmannen Maskin började sälja Valmet. Då hade Gunnar sålt ca. 150 nya Valmettraktorer i Bastfallet. Under en kort period var företaget sedan återförsäljare för Leyland (Marshall) traktorer.

De senaste 15 åren har företaget övergått från traktorförsäljning till att enbart specialisera sig på lantbruksmaskiner med tillbehör samt försäljning av professionella maskiner för vedhantering, snöröjning och grönytemaskiner. Även Lamberts bilverkstad fick åter nytt liv då den köptes in 2007. Där repareras och servas allt ifrån gräsklippare till bilar och traktorer.


Artikel i Gefle Dagblad
22 juli 1996